TÜRKÇE DEUTSCH
KÜNYEİLETİŞİM

Hallac Medien, Yol Tv’deki programlarına ara verdi!

Hallac Medien olarak, Yol Tv ile Ocak 2007’den beri süren ortak çalışmalarımıza ara vermiş bulunuyoruz. Kurumsal çalışmalar, kurumsal açıklamalarla başladığı gibi, yine kurumsal açıklamalarla noktalanmalıdır. “Fısıltı gazetesi”nin bilgi kirliliğine de fırsat verilmemiş olunur. Alevilerin bütün kurumları gibi, Yol Tv de önemli bir kazanımdır; bu kazanımın geliştirilerek korunmasını önemsiyoruz.

HÜSEYİN ŞİMŞEK*

Viyana – Yol Tv Avusturya Temsilciliği’ni üstlendiğim dönemlerde, Hallac Medya ve Kültür Merkezi (Hallac Medien und- Kulturzentrum) tüzel kişiliği altında, Ocak 2007’den beri Yol Tv’ye farklı formatlarda çok sayıda tv programı hazırlandı ve yayınlandı. Ocak 2007-Nisan 2009 arasında, Avusturya’dan hazırlanıp Yol Tv ekranlarına gelen ilk program “Panorama Avusturya” oldu. 28 ayda 40’a yakın bölüm yayımlandı. Aynı süreçte, iki ayrı dökümanter çalışma da Yol Tv ekranlarına taşındı. İlki, Mart 2008-Ekim 2009 arasında, “Avusturya Alevileri” adlı 10 bölümlük programdı. İkinci dokümanter çalışma, Eylül 2009–Nisan 2011 arasında, “Tercan-Tuzlaçayı Alevileri” adıyla ve toplam 27 bölüm halinde sunuldu. Hallac Medien’in tüzel kişiliği altında gerçekleştirilen dördüncü program, bir araştırma, haber-yorum, analiz programı olan “Tanıklar Arasında” idi. Bu program, Eylül 2008-Haziran 2009 arasında 7 bölüm yayımlandı.

Hallac Medien’in, Yol Tv’ye program hazırlamadaki birinci dönemi, Ocak 2007-Nisan 2011 arasını kapsar. Nisan 2011’den Eylül 2011’e kadar bir boşluk oluşmuştu. Eylül 2011’den itibaren, kez Yol Tv Avusturya Temsilciliği tarafımdan ikinci kez üstlenilince, çalışmalar yine Hallac Medien’in çatısı altında sürdürülmüş, yeni dönemin merkezî programı, “Yol Avusturya” adıyla hazırlanıp sunulmuştu. Bir yıl içinde, toplam 25 programla “Yol Avusturya”, Yol Tv ekranlarındaydı. Bu arada, Yol Tv ile varılan mutabakatta, “Yol Avusturya”nın yanı sıra “Tanıklar Arasında” programının da yeniden yayına başlaması öngörülmüştü. Fakat, temsilcilik işlerinin yoğunluğu ve dar ekiple çalışma zorunluluğu, “Tanıklar Arasında” programının başlamasında aksamalara neden olmuştu.

Öte yandan, Ekim 2012-Ekim 2013 dönemi “Yol Avusturya” programı için, kurumlarla yapılan yeni sponsorluk anlaşması uygulanamadığı için, Kasım 2012’de hem proramın yayını durdurulmuş, hem de bendeniz temsilcilik görevimi bırakmıştım. Temsilciliği bırakmıştım ama, Yol Tv ile çalışmama devam edecek, Hallac Medien’in çatısı altında ve “Tanıklar Arasında” adlı programın hazırlanıp sunulmasına öncülük edecektim.

Yukarıda çizilen çerçeve şunu gösteriyor: 14 yılını geride bırakan Hallac Medien’in, son 7 yıllık merkezi çalışması, Yol Tv'ye program yapmak olmuş. Yeni dönem “Tanıklar Arasında” programının ilk bölümü ise Ocak 2013’te ekrana gelmişti. Aynı yılın Temmuz ayına kadar, programın yedi bölümü yayımlandı. Bu süreçte, Yol Tv Avusturya Temsilciliği'nde bir sorumluluğu kalmayan Hallac Medien, bir medya derneği olarak Yol Tv'ye sadece “Tanıklar Arasinda” programını yapmakla meşguldü. Yol Tv Avusturya Temsilciliği'nin ne alanına giriyor, ne de işlerine karışıyordu. Yardım istediklerinde, Hallac Medien ekibi elinden geleni yapmaya çalışıyordu.

Yol Tv’ye önerimiz

Hal böyleyken, Haziran 2013 içinde, Yol Tv Avusturya Temsilciliği, Yol Tv Merkez Büro ve Hallac Medien arasında, “işleyiş sorunları” çıkacaktı ortaya. “Tanıklar Arasında” programına ara verilmek zorunda kalındı. Hallac Medien’in, Yol Tv merkezine 28 Haziran 2013 günü ulaştırdığı çalışma ve işleyiş önerisinin önemli sacayakları şunlardı:

- Hallac Medien, sadece medya çalışmaları yapan, bağımsız  bir kurumdur.

- Yol Tv ile her türlü ortak çalışmasını, direk Yol Tv Merkez Büro ile yapmayı tercih eder.

- Avusturya’daki Alevi dernekleri ve federasyonuyla iç içe çalışması öngörülen Yol Tv Avusturya Temsilciliği'nin çalışma ve sorumluluk alanına girmekten yana değildir.

- Yapımcılığını Hallac Medien’in üstlendiği “Tanıklar Arasında” programının, Yol Avusturya Temsilciliği'nin inisiyatifi altında yapılması talebini karşılamak, en azından içinde bulunulan koşullarda mümkün değildir.

Bu çerçevedeki birlikte çalışma önerimizi, Yol Tv’ye 28 Haziran günü ilettik. Eylül 2013 başında bir mutabakat sağlanması durumunda, proramlarımıza devam edecektik. Herhangi bir cevap alamadığımız için, Yol Tv’ye yönelik çalışmalarımızı durdurduk. Peki, bu kararımızı bu şekilde kamuoyuyla paylaşmak zorunda mıydık? Evet; çünkü, bunun iki önemli sebebi vardı: Birincisi: Yol Avusturya Temsilciliği olarak, hâlâ bizi arayanlar var. İkincisi, “Tanıklar Arasında” programının akibeti ve gelecek programlarına dair telefonlar, mesajlar, elektonik iletiler geliyor.

Kurumsal çalışmalar, kurumsal açıklamalarla başladığı gibi, yine kurumsal açıklamalarla noktalanmalıdır. “Fısıltı gazetesi”nin bilgi kirliliğine de fırsat verilmemiş olunur. Alevilerin bütün kurumları gibi, Yol Tv de önemli bir kazanımdır; bu kazanımın geliştirilerek korunmasını önemsiyoruz, destekliyoruz. Biz Hallac Medien olarak, Yol Tv’ye programlar yapmanın yanı sıra, bugüne kadar yaptığımız dil, edebiyat, gazetecilik kursları; (Almanca, Türkçe, Kürtçe, Zazaca) redaksiyon işleri; grafik ve tasarım (dergi, broşür, kitap, afiş, el ilanı); logo çalışmaları, reklam ve tanıtım klipleri, etkinlik çekimleri yapmaya devam ediyoruz. Aynı ya da yeni ekranlarda tekrar buluşmak dileği ve saygılarımızla.

..........................................................................................................................
* Bir nevi “kamuoyuna açıklama” niteliği taşıyan bu yazı, Hallac Medien’in yayınlar ve tv programlarından sorumlu yöneticisi olma vasfıyla kaleme alınmıştır.


<-geriye: