TÜRKÇE DEUTSCH
KÜNYEİLETİŞİM

Yeni kitap, yeni pencere


RIZA ALGÜL

Günümüzde “kalem”in yerini bilgisayarın aldığı bir gerçektir. Buna bir de mini-bilgisayarlı Smartphone telefonu eklenince, üzerinde bir kalem dahi bulundurmayan insan sayısının her gün biraz daha çoğaldığı da bir gerçektir. Tüm bunlara rağmen, tarihten bugüne “kalem”in edebiyattaki, sanattaki ve insan ruhundaki yerini ne bir bilgisayar, ne de bir başka yazı aleti doldurabildi. Bundan dolayıdır ki yazmayı sevenler ve yazanlar için bir takdir karşılığı olarak toplumumuzda yer almış şu deyim vardır: “Elinden kalem düşmez.”

Hüseyin Şimşek de, “elinden kalemi düşmeyen” yazar arkadaşlarımızdan biridir. Pek çok zorluğa rağmen Şimşek, kalemi elinden bırakmadı: Gazetecilik, televizyonculuk, şiir, araştırma ve roman alanında, birinin diğerini takip ettiği eserler üretti. Şimşek’in kitap yolundaki yürüyüşünün yeni adımı, Temmuz 2016’da kitap olarak Türkçe yayınlanan “Avusturya Alevileri” çalışmasıdır: Aleviler ne zaman Avusturya’ya gelmişler, nasıl yaşıyorlar, ne zaman “Aleviler” olarak örgütlenmeye başlamışlar, hangi süreçleri ve ne türden ayrışmaları yaşamışlar... Bu ve buna benzer daha pek çok konu başlıkları altında incelenen bir kronolojik inceleme var kitapta. Kısaca, örneğin teknik hata sonucu toplu kaynakçanın kitapta yer almamış olması ve korrektur eksiklikleri vardır, fakat konuların ayrıntıları konusunda kitabın fazlaları var, eksiği yok.

Her yeni kitap, yeni bir penceredir. Bu çalışma, gerek bugüne kadarki ve gerekse gelecekteki bir tarihi boşluğu dolduruyor. Bu çalışma sadece Aleviler için değil, herkes için, şimdi ve gelecekte Aleviler’in Avusturya’daki ilk ve –şimdilik–  tek kaynağı olduğu için de önemlidir.

Hüseyin Şimşek’in bu çalışması, tarih kaydına, günlükler tutmaya ve kısaca arşive önem vermeyen arkeik-toplumsal geleneği kırması bakımından da önemlidir. Arşivin önemini en iyi anlayanlar, bir tarih çalışması yaparken kaynak bulamayan öğrenciler, yazarlar ve tarihçilerdir. Tarih kaydına ve arşive önem vermemekte elbette ki baskıcı ve yasakçı devletlerin tutumunun belirleyici olduğunu ve bunun yüz yıllara yayılarak toplumsal alışkanlıklara oturduğunu söyleyebiliriz. Fakat nereden ve nasıl gelmiş olursa olsun, başkasının yanlışı, sizin yanlışınıza gerekçe olamaz. En sıradan insanları geçelim, toplumda “öncü-ileri” sıralamasına girenler dahi bu kötü geleneği üzerinden atmış değildir. Bunun da en önemli nedeni, okumamaktır. Galiba daha uzun bir zaman okumayanlar okumamakta, yazanlar da yazmakta ısrar edeceklerdir.

Hüseyin Şimşek bu çalışmaya (“Avusturya Alevileri”) başlarken, şimdi okuyucularını bekleyen bu kitabın toplumda ne kadar ilgi uyandıracağını ve kimlerin bu çalışmaya sahip çıkacağını önceden düşündüğünü sanmıyorum. Düşünmez de. Çünkü tersi durumda bir kitap, “ısmarlanmış kitap” olur. Gerçek aydınların, yazarların ve sanatçıların en belirgin özelliği, birilerinin veya bir yerlerin etkisi altında kalmadan, kendi bağımsız gözlemlerinden hareketle eserini üretmesidir. Fakat aynı zamanda, hangi türden olursa olsun, her eser sahibi, ürettiği esere toplumun sahip çıkmasını ister. Eser büyük oranda sahiplerini bulduğunda üreten elbette ki sevinir ve bu, yeni eserlerin üretilmesine güçlü katkı sağlar.

Bunları söylerken “hayalcı” olmadığımı da not etmek isterim: Ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan bölünmüş bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenledir ki, üretilmiş bir eserin herkesten aynı değeri bulması beklenemez.

Fakat Şimşek’in son kitabının özgülünden bakarsak şunu söyleyebiliriz: Kitap, Avusturya’daki Aleviler’i işliyor. Doğal olarak, herkesten önce bu kitaba sahip çıkmaları gerekenler Aleviler ve Alevi kurumları olmalıdır. “Değer vermek”ten söz ederken, herhangi bir eserin kısmen veya tümden “benim görüşlerime uygun olması” değildir. İnsan sadece “doğrulardan” değil, “yanlışlardan” da öğrenir “Yanlışlardan” haberdar değilsek, “doğruların” ölçüsünü anlayamayız. Bu, toplumsal eğitimin –Şimşek’in yeni kitabı bazında Aleviler’in kitle eğitiminin de– diyalektiğidir.

reza.alguel@gmail.com
17 Şubat 2017 - Viyana

 


<-geriye: