TÜRKÇE DEUTSCH
KÜNYEİLETİŞİM

Hayat


ROHAT MİRAN

Hayatın anlamı üzerine düşündüm.

Her şeyin içinde varolduğu ve başlangıcı ve sonu olan ya da olmayan bir şey olabilir miydi?

Ya da bir nehir, sürekli bir akış gibi?

Olabilirdi, neden olmasın...

Hayat sürekli akan bir ırmak ve ben veya biz o ırmağın kendisi olabilir miyiz?

O da mümkün.

Mesela Türkiye´de Kızılırmak, Ortadoğu’da Dicle ve Fırat, Rusya’da Volga, Afrika’da Nil, Güney Amerika’da Amazon, Kuzey Amerika’da Missisipi, Asya’da Ganj ve Avrupa’da Tuna nehri...

Veya adını dahi bilmediğimiz başka başka ırmaklar, nehirler...

Sürekli akan, azalan, çoğalan, genişleyen, daralan, değişen veya hırçınlaşan, durgunlaşan, dalgalanan, sakinleşen ırmaklar...

Bir daha sordum kendime.

Sürekli yeni bölgelerden, yeni kıtalardan geçip, yeni sulara karışan bir nehir, gerçekten de hayatlarımıza benzer mi? Kimi yerde üzerindeki yüklerle, kimi yerde bir sevgilinin göğsünde gerdanlık gibi duran köprülerle, kimi zaman insan ayağının basmadığı ormanlara hayat veren bir güçle, kuvvetle, enerji olan veya derin vadilerin içine gömülü sessizlik olarak durgunlaşan ama herhalükarda durmadan akan bir nehir, insan hayatına benzer mi?

Niye benzemesin ki...

Mesela, kimi zaman bulunduğumuz yerden bir başka yere yaptığımız mekansal yolculuklar, ya da kimi zaman zihnimizden ruhumuza yaptığımız iç-yolculuklar, bir nehrin yolculuğundan farklı mıdır?

Değildir, diyorum ben.

Hayat, tam da bir yolculuktur aslında. Var olmaktan sürekliliğe doğru akan, evrilen, içten dışa, dıştan içe doğru bir yolculuk...

Ama sevinçli, ama neşeli, ama mutlu, ama hüzünlü, ama sancılı, ama gergin, ama hep bir duygudan bir başka duyguya, bir algıdan bir başka algıya değişip dönüşerek evrilen ruhsal veya fiziksel yolculuklar...

Nehirler ve hayatlar, aslında birer keşif yolculuklarıdır. Duygulararası ve bölgelerarası yolculuklardır: Volga Rusya’yı keşfeder, Missisipi Kuzey Amerika’yı...

Ruhumuz da sevgiyi, mutluluğu, acıyı, hüznü keşfeder...

Işte bu keşifler ve bu keşiflerin nedenleri, etkileri de benim yeni yazı serüvenim olacak efendim.

Bir nehir gibi...

Sevgiyle merhaba.


.........................................................................................
Lebens- und Sozialberater/Psikolojik Danışman
rohatmiran@hotmail.com


<-geriye: