TÜRKÇE DEUTSCH
KÜNYEİLETİŞİM

Bilgi, fikir, haber alınıp verilen bir pencere!

Birkaç yıllık aradan sonra, internet yayıncılığına dönmek istiyoruz. hallac.org’u; düşünce, haber-yorum, analiz, araştırma, kültür ve sanat penceresi olarak tasarlıyoruz. Bu çalışma, yol alındıkça her açıdan yeniliklere ve dönüşüme açık olacaktır. Daha başından veya sonraki adımlarda katkı, öneri ve eleştirinizi memnuniyetle bekliyor olacağız.

Hallac Medya ve Kültür Derneği (Hallac Medien- und Kultur Verein), 15. yıldır faaliyett olan bir kurum. Yol, yöntem, araç döneme göre değişip çeşitlendi, ama geride kalan bu zaman diliminde birçok etkinlik ve iş gerçekleştirildi. Ağırlıklı çalışma alanları gazete, kitap, televizyon haber programları ve belgeseller, edebiyat ve dil kursları, müzikli şiir ve okuma akşamları, resim ve fotoğraf sergileri, konserler, paneller, sempozyumlar oldu.

  • Ocak 1999’dan Ocak 2009’a kadar “Öneri” gazetesi çıkarıldı.
  • Ocak 2007’den Haziran 2013’e kadar Yol Tv’ye tam 100 bölüm haber ve dokümanter programlar yapıldı.
  • Mart 2009’da ilk kitap yayını da gerçekleştirildi.

Hallac Medien, daha Öneri gazetesini çıkardığı dönemde, 2005’ten sonra internet alanında da faal olageldi. Belli bir dönem gazetenin internet versiyonu da kotarıldı. Sonraki yıllarda, bazen kurumun iletişim ve tanıtım sayfası olarak sınırlı bir işlev gören hallac.org, bazen de özel haber, yorum, analiz ve araştırma penceresi olma işlevi üstlendi.

Şimdi, birkaç yıllık aradan sonra, internet yayıncılığına dönmek istiyoruz. hallac.org’u; düşünce, haber-yorum, analiz, araştırma, kültür ve sanat penceresi olarak Şubat 2016'dan beridir yayında. Bu çalışma, yol alındıkça her açıdan yeniliklere ve dönüşüme açık olacaktır. Şu prensipler çerçevesinde:

  • Bu pencerede; haber-yorum, analiz, makale, araştırma, röportaj, görüşme ve tartışma, tanıtım, eleştiri, deneme yazılarına yer verilecektir.
  • Bu pencerede; yukarıda sıralanan yazım türlerinden biri üzerinden yalan, yanlış, güdümlü propagandalara; kuru, içi boş ajitasyonlara aracılık etmeye kapalıdır.
  • Bu pencerede; hemen her toplumda, toplulukta rastlanan klişeler, önyargılar ve indirgeyici kategoriler kullanılamaz.
  • Bu pencerede yazan her bireyin; farklı bir politik çizgi, düşünce, etnik köken, inanç, cinsiyet ve kültürden gelişi, temel bir insan hakkı olarak kabul görür.
  • Bu pencerede yazacak bireyler; hiçbir kimliğini gizlemek zorunda olmayacak, ama bunu yaparken ırkçı ya da şoven davranamaz, kimlikler üzerinden ayrımcılık yapamazlar.
  • Haber, yorum, analiz ve araştırmalar; yeterli bilgi, belge ve tanıklara dayanandırılmalıdır. Bu amaçlanmalı, önemsenmelidir.
  • Bu pencerede; farklı fikirlerin karşılaşma olanağı bulması da mümkün olacaktır.

Daha başından veya sonraki adımlarda katkı, öneri ve eleştirinizi memnuniyetle bekliyor olacağız. Özgür, eşit ve barış içinde; sömürüsüz, sınıfsız ve zengiliklerin kardeşçe paylaşıldığı bir dünyaya hâlâ inananların, bunun için her türlü çabayı sarfedenlerin saffında bir mevzi olmayı sürdürmek dileği ve umuduyla.

 

Hallac Medien & Kultur
info@hallac.org


<-geriye:

KATEGORİNİN DİĞER YAZILARI