TÜRKÇE DEUTSCH
KÜNYEİLETİŞİM

Avusturyalı Aleviler, 10 bölümlük belgeselle ekrandaydı!


Hallac Medien- Yol Tv’nın Avusturya Temsilciliği’ni, Aralık 2006 tarihinden itibaren üstlenen gazeteci-yazar Hüseyin Şimşek, bu faaliyetini oluşturduğu ekiple birlikte, ‘Hallac Medien und Kultur’ adlı derneğin çatısı altında sürdürdü. Dernek, 2000 yılından beri faaliyet yürütüyordu. Viyana’da yayımlanan Öneri gazetesine sahiplik yapan bir kurumdu. ‘Hallac Medien und Kultur’, Aralık 2006 tarihinden itibaren çalışmalarını görsel medya alanına da yayarak, Yol Medien AG’nin Avusturya’daki partner kurumu haline geldi. Aralık 2006-Nisan 2009 tarihleri arasında ‘Hallac Medien und Kultur’un tüzel kişiliği altında, 60’ın üzerinde, bir aylık haber ve etkinlik programı olan ‘Panorama Avusturya’ yapıldı. Nisan 2009 tarihinden beri ‘Panorama Avusturya’, Yol Tv’nın yeni Avusturya Temsilcisi Mehmet Ali Caner tarafından devam ettiriliyor. Fakat bu arada ‘Hallac Medien und Kultur’, Yol Medien AG ile partner kurum olma konumunu, başka iki programla sürdürdü. Bu programlardan ilki, Ekim 2009’da tamamlanan ‘Avusturyalı Aleviler’ adlı belgesel idi. İkincisi ise, aylık dosya program formatında devam eden, ‘Tanıklar Arasında’ programı.

‘Avusturyalı Aleviler’ belgeseli nasıl planlandı?

Yol Tv’nin Avusturya Temsilcisi ve ‘Hallac Medien und Kultur’ derneğinin Başkanı Hüseyin Şimşek, 2007 yılı baharında, Avusturya ABF ve üye Alevi kurumlarına bir öneri sundu. Alevi kurumların sponsorluğunda, bir ‘Avusturyalı Aleviler’ belgeseli hazırlamak ve Yol Tv’de yayımlamak. Şimşek’in bu önerisi, Haziran 2007 tarihinda Viyana’da yapılan Avusturya ABF Başkanlar Divan Toplantısı’nda gündeme alındı. Alınan ortak karar gereği, hem Avusturya ABF, hem de üye ve bağlı kurumlar, ‘Avusturyalı Aleviler’ belgeseline sponsorluk bedeli olarak 600 Euro ödeyecekti. Bu miktar, ayda 50 Euro olarak taksitlere bölündü. Hedef, anlaşmaya imza koyan her kurumun ödemeyi bir yıl içinde tamamlamasıydı. Kimi aksamalar yaşandıysa da kurumlar bu planlamaya esas olarak uydu ve ödemeler Haziran 2007-Mayıs 2008 tarihleri arasında gerçekleşti.

‘Hallac Medien und Kultur’ ile Avusturya ABF ve üye Alevi kurumları arasında yapılan anlaşmaya göre; ilk bölümde Avusturya ve Avusturya’daki Aleviler’le ilgili genel bildiler verilecek, ardından (Viyana, Berndorf, St. Pölten, Wels, Linz, Innsbruck, Vorarlberg olmak üzere) üye dernekler ile Cenaze Fonu, son olarak da federasyon tanıtılacaktı. Yani, belgesel toplam 10 bölümden oluşacaktı. Belgeselin her bölümü, 50-60 dakika uzunluğunda olacaktı. Her bir programın sonunda, katkı sağlayan dernek ve kurumların, isimleri sıralanacaktı. Her bir kuruma ait olan bölüm, DVD olarak ilgili kuruma arşivlemesi için hazırlanıp sunulacaktı.

‘Avusturyalı Aleviler’ belgeseli planlandığı gibi tamamlandı!

Avusturya’da yaşayan Alevileri, bu ülkedeki Alevi örgütlenme sürecini ve faaliyette olan kurumları anlatıp tanıtmak için planlanan ‘Avusturyalı Aleviler’in ilk bölümü, Nisan 2008’de Yol Tv ekranlarına geldi. Son, yani 10. bölüm ise Ekim 2009’da gösterildi. ‘Avusturyalı Aleviler’ belgeselinin her bir bölümü, aynı hafta içinde en az iki kez yayımlandı. Kimi bölümler üç, kimi bölümler (yaz dönemine denk gelenler) beş kere tekrarlandı.

İlk bölümde, öncelikle Avusturya ile ilgili kısa ve temel bilgiler aktarıldı. Ardından ülkedeki Müslüman nüfusla ilgili temel bilgiler verildi. Son olarak, Avusturya’daki Aleviler’le ilgili genel bir tanıtım ve bilgilendirme yapıldı. Belgeselin ikinci bölümünden başlanarak, her bir eyaletteki, bazen aynı eyaletin farklı kentlerindeki Alevileri ve kurumları, tek tek ve ayrıntılı olarak ekranına getiridi. Kurumların ekrana geliş sıralaması şöyle gerçekleşti: Wels, Viyana, Berndorf, Vorarlberg, St. Pölten, Innsbruck, Linz, Cenaze Fonu ve Avusturya ABF.
Bütün bir ülke baz alınarak, belli bir planlamayla ve sistematik olarak yapılan böyle bir çalışma, Avrupa’da ilk kez Avusturya’da gerçekleştirilmiş oldu. Avusturyalı Alevilerle ilgili, hayatın her alanına dair sayısız bilgi, bulgu, veri ve önistatistik elde edildi ve hem yazılı, hem de görsel olarak arşivlendi. Avusturyalı Aleviler, tek bir fotografın kareleri olarak, Yol Tv üzerinden dünyanın dört bir yanındaki Alevilerin, Alevi dostlarının ve demokratik kamuoyunun huzuruna çıkarıldı, bilgisine sunuldu. Birçok eksiği, belki kimi yanlışları sıralanabilir ama günün koşulları ve eldeki olanaklar gözönününde bulundurulduğunda, bu çalışma, gerçekten de ‘Hallac Medien und Kultur’ ile Avusturya ABF ve üye Alevi kurumlarının kıvançla anacakları bir çalışma olmuştur.

(20 Kasım 2009, Viyana)


<-geriye: