TÜRKÇE DEUTSCH
KÜNYEİLETİŞİM

Hallac Medien’den ilk kitap:‘En güzel yazarak ölünür/Schreiben stirb man am Besten’


Öneri Haber Merkezi- Hallac Medien, aylık gazete ve televizyon programı yayıncılığından sonra, kitap alanında da ilk adımın attı. Aslında geç kalınmış bir iş bu. Zira, bundan 45 yıl önce bu ülkeye ‘Gastarbeiter’ olarak gelen, gönderilen ya da getirilen insanların çocukları ve torunları çoktan beri şiir, öykü, roman, inceleme, deneme yazıyordu. Hallac Medien, Avusturya’nın genel olarak kitap dünyasına, özel olarak da edebiyat alanına yeni ve farklı sesler taşımak için çalışacak. “Öteki Sesler/Die anderen Stimmen” adıyla başlatılan kitap yayıncılığından anlaşılması gerekenin sadece ‘göçmen’ ya da ‘yabancı’ seler olmadığı özellikle vurgulanıyor. Yeni, farklı veya öteki sesler! Yazanın ırkı, etnik kökeni, dinsel inancı, ideolojisi, geldiği ülke kıstasları aranmayacak. Yazanın, neyi nasıl yazdığına bakılarak sürdürülen bir kitap yayıncılığı olacak.

Hallac Medien’den konuyla ilgili aldığımız bilgiler gösteriyor ki Avusturya’daki edebî orkestraya yeni ve farklı sesler katılacak. Daha önce iki Almanca şiir antolojisinde şiirlerine yer verilen Hüseyin Şimşek, ilk kez Almanca bir kitapla okur karşısında. Şimşek, öğrenim dili olan Türkçe’de dört roman, iki şiir ve iki inceleme kitabına imza atmış bir yazar, şair ve gazeteci. ‘En güzel yazarak ölünür/Schreiben stirb man am Besten’ adlı bu kitapta yer alan şiirlerinin Almanca çevirileri, Özge Taş ve Seher Çakır tarafından yapılmış. Kitapta, Şimşek’in daha önce Türkiye’de yayımlanan iki şiir kitabından seçilmiş şiirler ve ilk kez yayımlanan şiirleri var. Kitabın sonunda ise, Ali Can’ın Özgür Politika gazetesi için Şimşek’le yaptığı şiir ve yazmak üzerine uzun bir şöyleşi de yer alıyor.

‘Gastarbeiter’ olarak Avusturya’ya gelen, gönderilen ya da getirilen insanlar, 45. yıllarını da çoktan geride bıraktı. Onlar, yarım asır içinde oluşan ve artık dört kuşağı kapsayan, yeni bir toplum artık. Onlara, ‘Yeni Avusturyalılar’ diyenler var mesela. İş ve hizmet üretiminin, neredeyse her alanında varlar. Ne var ki örneğin politikanın ya da resmi kurumların üst düzeylerinde, henüz çok çok azlar. Sanat alanına gelince; müzikte, küçük çaplarda olsa bile bir hayli varlar. Bu ‘yeni’ ya da ‘öteki’ Avusturyalılar, belki de en az edebiyat alanında varlık gösterebiliyorlar. Belli bir düzenlilik içinde kitap yayını yapan onlara ait bir yayınevleri yok mesela! Türkiye kökenli şair ve yazarları saymaya kalksak, bir elin parmaklarını geçmez sayıları. Hallac Medien en çok da bu yüzden, kitap yayını alanında düzenli ve uzun soluklu bir çalışmaya imza atmak istiyor.

(Öneri gazetesi, Nisan 2009, www.oneri.at)


<-geriye: