TÜRKÇE DEUTSCH
KÜNYEİLETİŞİM

Şimşek'ten belgesel gösterim ve yerel tarih anlatımı:


Dersimlilerin Dağılışı!

Hallac Medien'in yapımcılığında Yol Tv'ye 'Tanıklar Arasında' adlı bir aylık program hazırlayıp sunan Hüseyin Şimşek, programın ilk dört bölümünü Tercan Alevi köylerine yaptığı yolculuğa ayırmıştı. Tuzla Çayı boyunca uzanan köylerde yıkıntılar arasında süren hayatı getirmişti ekrana.

Şimşek, Tuzla Çayı çivarındaki Alevi köyleri sakinlerinin nereleden geldiğiyle ilgili, bir de bir saatlik bir presentasyon hazırladı. 'Dersimlilerin Dağılışı' adlı bu presentasyon, Dersim-Tunceli Doğa ve Kültür Derneği tarafından, 2009’un ilk etkinliği olarak, 15 Şubat 2009 günü saat 15:00’te, derneğin 15. Viyana’daki (Kranzgasse 5/R1) lokalinde ggösterime sunuldu. Moderatörlüğünü Türkan Yıldız’ın yaptığı, 'Dersimlilerin Dağılışı' adlı bu etkinlik, belgesel film gösterimi ve anlatıdan oluştu.

Hüseyin Şimşek, 2008 yılının Ağustos ayı içinde, üç haftalık Türkiye ziyaretinin bir haftasını, doğup büyüdüğü topraklarda geçirdi. Köyleri terk edeli 24 yıl olmuştu. 1998 yılına kadar İstanbul, o tarihten bugüne kadar da Viyana’da akıp gidiyordu hayatı. Şimşek, bu yolculukta, kendi bireysel tarihiyle farklı bir şekilde bir kere daha yüz yüze gelir. Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı köylerde yaşayan Aleviler’in önemli bir bölümünün göç hikâyesine, kalanların ise yıkıntılar arasında süren hayatlarına tanıklık eder. Yolculuk, Tercan’ın, Erzurum yönünde kalan Alevi köylerinedir. Erzincan il sınırının doğu, güney ve güneydoğu çeperinde dolaşılır. Pelegöz, Kursan, Yavanenci, Gevrenci, çok sayıda mezre...

Şimşek, bu yolculuğu, tanıklıklarını, orada kalanlarla yaptığı söyleşileri, Yol Tv’de ‘Tanıklar Arasında’ adlı programda ve dört bölüm halinde yayımladı. Dersim-Tunceli Doğa ve Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinlikte ise, programlarda kullandığı çekimler eşliğinde, Tercan Alevileri’nin ne zaman, Dersim’in neresinden, neden ve nasıl dağıldığını anlattı.

(Öneri, Şubat 2009)


<-geriye: